Własność przemysłowa

Doradzamy klientom wskazując na możliwe formy ochrony ich pomysłów, procesów produkcyjnych lub technologicznych oraz gotowych produktów. Dokonujemy weryfikacji potencjalnych konfliktów ze wcześniejszymi prawami osób trzecich. Pomagamy układać strategię ochrony i komercjalizacji praw. Współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, którzy prowadzą postępowania w zakresie praw własności przemysłowej w ramach procedur unijnych i międzynarodowych.

Nasze usługi w zakresie prawa własności przemysłowej obejmują m.in.:

  • Zgłoszenia i postępowania przed Urzędem Patentowym RP
  • Badania due dilligence
  • Sprawdzanie potencjalnych konfliktów z prawami osób trzecich
  • Tworzenie i negocjowanie umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw wyłącznych, umów dotyczących transferu technologii, umów o zachowaniu poufności tajemnicy przedsiębiorstwa oraz rozwiązań mających powstać w przyszłości
  • Doradztwo strategiczne przy rozporządzeniu prawami wyłącznymi, w tym w zakresie wnoszenia praw wyłącznych aportem do spółek