Spory i negocjacje

Spory sądowe i arbitrażowe są trudnym, ale często nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorców i twórców. Obsługujemy nie tylko specyficzne typy sporów, jak postępowania ADR w zakresie domen internetowych, w Polsce i za granicą, ale także etapy sporu związane z analizą roszczeń, zabezpieczeniem roszczeń i dowodów, a także, po reprezentacji w toku postępowania, prowadzimy obsługę na etapie egzekucji roszczenia czy stwierdzenia wykonalności wyroków. Mamy różnorodne doświadczenia w prowadzeniu sporów i negocjacji w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Nasze usługi w zakresie sporów sądowych, arbitrażowych i negocjacji obejmują m.in.:

  • Analizę roszczeń
  • Sporządzanie opinii prawnych i strategii postępowania
  • Reprezentację w negocjacjach, sporządzanie i opiniowanie ugód i porozumień
  • Ustalenia zakresu koniecznych do postępowania dowodów
  • Reprezentację w toku postępowania (sądowego, arbitrażowego), w tym reprezentację na rozprawie i sporządzanie pism procesowych
  • Egzekucję zasądzonych roszczeń
  • Stwierdzanie wykonalności wyroków