Specjalizacje

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców z różnych branż, w tym w szczególności z branży kreatywnej, IT, nowych technologii, reklamowej, prasowej i marketingowej. Doradzamy przy rozwiązaniach wymagających znajomości prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz ekspertyzy w zakresie prawa obcego. Posiadamy różnorodne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, a także w prowadzeniu negocjacji.

Klientami kancelarii e|s|b są także fundusze inwestycyjne i instytucje finansowe, które oczekują kompleksowego doradztwa w zakresie fintech czy blockchain, oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji. Z naszego wsparcia korzystają inne kancelarie doradzające w innych obszarach prawnych lub potrzebujące wsparcia w ramach obsługi rynków zagranicznych, w szczególności rynku niemieckiego i francuskiego.

Istotnym obszarem działalności jest doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym prowadzenie audytów i wdrożeń RODO (GDPR).