IT i prawo telekomunikacyjne

Obsługujemy podmioty należące do sektora IT. Doradzamy na etapach planowania, wejścia na rynek i wdrożenia, jak również na etapie prowadzenia działalności operacyjnej. Świadczymy usługi w zakresie prawa telekomunikacyjnego, tworzenia kontraktów, ochrony praw, strategii i doradztwa bieżącego. Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się danymi, w tym wielkimi zbiorami danych (Big Data) i danymi osobowymi. Wśród nich są przedsiębiorcy dostarczający m.in. software, aplikacje mobilne, przedsiębiorcy wykorzystujący lub dostarczający dane w chmurze i inne (często nowatorskie) rozwiązania technologiczne.

Nasze usługi dla podmiotów sektora IT obejmują m.in.:

  • Tworzenie i negocjowanie umów regulujących modele biznesowe, umów wdrożeniowych, umów o usługi utrzymania, umów licencyjnych
  • Tworzenie treści zgód, regulaminów i umów z odbiorcami końcowymi
  • Badania due diligence i audyty
  • Opracowanie strategii ochrony praw do oprogramowania oraz polityki w zakresie nabywania praw od dostawców czy współpracowników
  • Spory sądowe i arbitrażowe
  • Opinie prawne
  • Doradztwo w projektach kampanii marketingowych i PR