Prawo autorskie

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa autorskiego we wszelkich obszarach biznesu – doradzamy sektorowi IT, architektom, właścicielom domów mediowych i firmom marketingowym, wydawcom, producentom oraz wszystkim innym podmiotom, dla których skuteczna ochrona prawnoautorska i należyte zabezpieczenie interesów w tym względzie jest czynnikiem warunkującym sukces rynkowy.

Nasze usługi w zakresie prawa autorskiego obejmują m.in.:

  • Tworzenie i negocjowanie umów licencyjnych, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, w tym w odniesieniu do sektora technologii i IT (umowy wdrożeniowe, usługi utrzymania)
  • Badania due diligence
  • Opracowanie strategii ochrony praw do utworów oraz polityki w zakresie nabywania praw od dostawców czy współpracowników
  • Spory sądowe o naruszenie praw autorskich
  • Opinie prawne
  • Doradztwo w projektach kampanii marketingowych i PR
  • Prowadzenie negocjacji z organizacjami zbiorowego zarządzania