Kompleksowa obsługa prawna oraz obsługa korporacyjna

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym prowadzimy obsługę korporacyjną w zakresie problemów standardowo pojawiających się w toku działalności podmiotów gospodarczych. Obsługa dotyczy etapu rejestracji, bieżących obowiązków korporacyjnych i sprawozdawczych, a także procesów związanych z planowanymi i nieplanowanymi zmianami w strukturze, zakresie i skali działalności.

Nasze usługi w zakresie obsługi prawnej i korporacyjnej obejmują m.in.:

  • Kompleksowe usługi prawne działalności przedsiębiorców
  • Przygotowywanie statutów, umów spółek etc., dokumentów zgłoszeniowych
  • Reprezentację w obsłudze sądowej i sporach sądowych
  • Przygotowywanie projektów uchwał, protokołów, aktów wewnątrz-korporacyjnych
  • Opinie prawne, doradztwo przed podjęciem decyzji o planowanych zmianach
  • Sporządzanie dokumentów wewnętrznych, umów wspólników, regulaminów
  • Badania due dilligence
  • Analizę umów, bieżące doradztwo
  • Obsługę elementów postępowania upadłościowego i naprawczego