Media, reklama i promocja

Obsługujemy podmioty związane z branżą medialną, w tym wydawnictwa, twórców, artystów i inne osoby związane z działalnością twórczą. Obsługujemy spory sądowe i negocjacje związane z naruszeniami praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych. Posiadamy ekspertyzę w zakresie prawa prasowego. Aktywnie śledzimy rozwój branży mediów w kontekście rozwoju technologii.

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z reklamą i promocją, zarówno w tradycyjnym sensie (prawo reklamy), jak i w zakresie marketingu w Internecie i mediach społecznościowych. Obsługujemy podmioty, które kreatywnie wykorzystują nowe rozwiązania technologiczne, interpretując istniejące prawo w aktualnym kontekście. Świadczymy usługi w zakresie prawa mediów elektronicznych. Zapewniamy obsługę dotyczącą znaków towarowych i innych oznaczeń, a także ochrony wizerunku, dóbr osobistych i praw autorskich.

Nasze usługi w zakresie obsługi mediów obejmują m.in.:

  • Doradztwo i reprezentację w sporach, także międzynarodowych
  • Udział w negocjacjach dot. umów z branży medialnej
  • Sporządzanie i analizę umów, porozumień, ugód, wzorów, regulaminów itp.
  • Audyty i due diligence w pozostałych obszarach specjalizacji, dostosowane do specyfiki branży mediowej
  • Wsparcie prawne w procesach PR od strony prawnej, opiniowanie strategii
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, procedur, treści zgód i innych dokumentów
  • Wykonywanie audytów
  • Reprezentację w negocjacjach i postępowaniach administracyjnych