Joanna Matczuk, LL.M.

Partner, adwokat

Zajmuje się sprawami z obszaru prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, nowych technologii, IT, ochrony marki, renomy oraz danych osobowych.

Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów z branży wydawniczej, szkoleniowej, reklamowej, doradzczej oraz podmiotów, które swoją działalność opierają na innowacyjnych pomysłach i wiedzy. Doświadczenie zdobywała w wiodących polskich kancelariach, w charakterze prawnika In-house w prestiżowym wydawnictwie biznesowym oraz jako Head of Legal spółki opierającej swoją działalność na rozwiązaniach technologiczno-informatycznych przy wykorzystaniu Big Data i narzędzi marketingowych. Prowadziła szereg projektów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie: procesów sądowych, kontraktów IT, kompleksowych badań due dilligence, kształtowania polityki ochrony praw własności intelektualnej, transakcji inwestorskich w start-upy technologiczne, jak również świadczyła usługi obsługi prawnej podmiotów z branż kreatywnych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (w tym rok na Universität Mannheim/Fakultät für Rechtswissenschaft). Absolwentka Queen Mary University of London (LL.M. in Intellectual Property) oraz Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Wrocławski/Humboldt Universität zu Berlin). Odbywa aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) European Copyright and Design Reports, Członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda, Członek Sekcji Prawa Autorskiego oraz Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.