Frédéric Jablonski

adwokat

Frédéric Jablonski jest adwokatem wykonującym zawód w Lille (Francja).

Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa francuskiego:

  • Prawo nieruchomości (w tym w zakresie nabycia nieruchomości, najmu, współwłasności, podziału).
  • Prawo budowlane (reprezentacja przed organami i sądami, obsługa kontaktów i dokumentacji budowlanej, umowy o pracę, umowy dotyczące remontu, umowy deweloperskie, sporządzanie SIWZ, reprezentacja w sporach, wsparcie w zakresie biegłych sądowych i pokrycia roszczeń, opinie prawne w zakresie prawa cywilnego i publicznego, służebności, etc.).
  • Prawo bankowe i kredytów bankowych (analiza dokumentacji bankowe i kredytowej klienta, wsparcie w negocjacjach z wierzycielami, reprezentacja przed urzędami i sądami).
  • Prawo spółek handlowych (rejestrowanie i obsługa wielu typów podmiotów, w tym stowarzyszeń, regulacja relacji wewnątrz-korporacyjnych, reprezentacja względem organów zewnętrznych i funkcjonariuszy występujących w spółkach, obsługa fuzji i przejęć, podziałów, podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, przekształcenia, okresowe czynności spółek, sporządzanie dokumentacji statusowej).
  • Prawo gospodarcze (w szczególności obsługa kontraktów, takich jak umowy sprzedaży, ogólne warunki sprzedaży, umowy najmu, dystrybucji, franczyzy, zaopatrzenia, a także sprawy związane z koncesjami i windykacją należności).
  • Prawo publiczne (prawo zamówień publicznych, sporządzanie SIWZ, umowy ramowe pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi, transakcje dotyczące nieruchomości, umowy dotyczące finansowania, prowadzenie audytów prawnych i finansowych w strukturach publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, szkolenie prawne personelu, prawo wywłaszczeniowe i budowlane).
  • Prawo cywilne (prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo własności intelektualnej, prawo ubezpieczeniowe).