Ewa Fabian

adwokat

Prawniczka specjalizująca się w prawie nowych technologii i mediów, prawie własności intelektualnej, prowadzeniu sporów gospodarczych (sądowych, arbitrażowych i postępowań przed sądami administracyjnymi), prowadzeniu negocjacji na etapie przedsądowym. Rising Star Dziennika Gazety Prawnej w 2015 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w tym studium prawa własności intelektualnej i studiów stacjonarnych ze specjalizacją w prawie prywatnym międzynarodowym, zakończoną pracą magisterską dot. norm prawa kupieckiego (lex mercatoria) wyróżnioną w konkursie im. prof. J. Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dot. arbitrażu i mediacji, organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Alumna Instytutu Arbitrażowego SCC w Sztokholmie. Autorka publikacji i wystąpień popularyzujących i przybliżających wiedzę o nowych technologiach oraz o wyzwaniach dla systemu prawnego, w tym dot. sztucznej inteligencji, technologii blockchain, branży muzycznej, gier video, ochrony praw autorskich i dóbr osobistych w sieci, arbitrażu. Brała udział w licznych projektach pro bono m.in. dla instytucji kultury i organizacji działających na rzecz praw człowieka. Współpracowała z dużymi kancelariami i obsługiwała duże projekty międzynarodowe, pracując lub występując również za granicą, w tym we Francji czy w sądzie arbitrażowym ds. sportu w Lozannie (CAS). Na przełomie 2016 i 2017 pracownik naukowy w zespole badań i analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Pracuje w języku angielskim.