Magdalena Michalska

Senior associate, radca prawny

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe.

Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe (w tym w metodologii Waterfall czy Agile), umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt kodów źródłowych.

Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych oraz praw ochronnych na znaki towarowe przed krajowymi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych – aktualnie w szczególności w zakresie wdrożenia RODO u przedsiębiorców.

Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2017 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych” na Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.