Dane osobowe i bezpieczeństwo informacji

Świadczymy usługi w zakresie ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców działających w różnych branżach i segmentach rynku, także dla średnich i dużych przedsiębiorstw informatycznych. Przeprowadzamy audytu luki RODO, jak również projekty wdrożeniowe w tym zakresie.

Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji obejmują m.in.:

  • Wykonywanie audytów luki
  • Badania due diligence
  • Tworzenie procedur (oceny ryzyka, privacy by design, privacy by default), regulaminów, polityk, instrukcji, klauzul w umowach, wzorów umów powierzenia danych, wzorów upoważnień, wzorów informowania, wzorów notyfikacji naruszeń, wzorów rejestrów – dostosowanych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak również RODO
  • Analizy dotyczące transferów danych
  • Reprezentacja przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
  • Pomoc w sytuacji incydentu naruszenia ochrony danych osobowych
  • Opinie prawne
  • Szkolenia, monitorowanie i pomoc przy wdrożeniu procedur
  • Dyżury i konsultacje dla pracowników